SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

ỨNG DỤNG “Y TẾ HCM”

Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chính sách quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Y tế HCM (hoặc gọi tắt là “phần mềm” hoặc “ứng dụng”) do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và vận hành.

Chúng tôi cam kết nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với Phần mềm (chúng tôi gọi các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Phần mềm là “Các Dịch Vụ”).

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của “dữ liệu cá nhân” mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư” hay “Chính Sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định đúng trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông tin này hoặc các phương pháp bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email đến địa chỉ medinet.syt@tphcm.gov.vn.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi, truy cập Phần mềm của chúng tôi, hoặc tiếp cận Các Dịch Vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI.

1. Điều khoản sử dụng dịch vụ:
2. Thông tin thu thập và lý do thu thập thông tin
2.1 Các thông tin thu thập
2.2 Lý do chúng tôi thu thập thông tin
3. Cách thức chúng tôi thu thập thông tin
4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được
5. Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn
6. Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

7. Điều khoản chung

Toàn bộ các thông tin Khai báo y tế và thông tin cá nhân khác phát sinh trong quá trình vận hành dịch vụ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích:

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư).

Chính sách quyền riêng tư này là một phần không tách rời với Quy Định Sử Dụng Phần Mềm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Quy Định Sử Dụng để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn truy cập Phần mềm và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm của chúng tôi.

TÔI ĐÃ ĐỌC CHÍNH SÁCH NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Phiên bản 1.3, ngày 15/10/2021

Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh