SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

ỨNG DỤNG “Y TẾ HCM”

Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

Chào mừng bạn đến với ứng dụng Y tế HCM (hoặc gọi tắt là “phần mềm” hoặc “ứng dụng”) do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và vận hành.

Các định nghĩa:

• Chúng tôi: theo ngữ cảnh có thể là Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và /hoặc các bên thứ ba khác có liên kết trên Phần mềm.

• Dịch vụ: là một phần hoặc tất cả các tính năng và tiện ích được triển khai trên Phần mềm.

• Bạn: theo ngữ cảnh có thể là người dùng, hoặc bệnh nhân, hoặc người giám hộ của bệnh nhân, hoặc người được bệnh nhân đã ủy quyền bằng văn bản, lời nói hoặc một hình thức khác, để truy cập Phần mềm hoặc đăng ký sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm giúp cho bệnh nhân.

Các quy định dưới đây được áp dụng khi sử dụng dịch vụ của phần mềm trên hệ điều hành ios, android và website. Khi người dùng hoặc người dùng được ủy quyền sử dụng tài khoản ứng dụng đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản của quy định sử dụng dưới đây.

1. Đăng kí sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng kí tài khoản để bắt đầu sử dụng ứng dụng, bạn cần cung cấp những thông tin cá nhân chính xác, đầu đủ và mới nhất. Khi đặt mật khẩu cho tài khoản truy cập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.

Sau khi đăng ký, bạn nên bảo quản mật khẩu một cách cẩn trọng và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Ứng dụng sẽ luôn coi việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụnng bằng tên truy cập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy cập sử dụng các dịch vụ bởi chính người đó, bất kể tên truy cập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy cập và sử dụng ứng dụng ứng dụng, bạn cần thay đổi mật khẩu hoặc thông báo ngay lập tức cho chúng tôi theo địa chỉ email medinet.syt@tphcm.gov.vn để yêu cầu hỗ trợ.

2. Thu thập và sử dụng thông tin

Khi truy cập ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trinh truy cập, các thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng kí sử dụng ứng dụng như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nơi ở… chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, phát triển các chức năng, tiện ích và dịch vụ hướng với mục đích phục vụ cho người sử dụng; trong trường hợp đặc biệt chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bên thứ 3 hoặc cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu Tòa án (xem thêm trong Chính sách quyền riêng tư).

3. Nội dung thông tin trên ứng dụng

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua ứng dụng và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với ứng dụng cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng ứng dụng trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng ứng dụng để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, hệ thống sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng ứng dụng của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4. Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng ứng dụng sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định

5. Quy định về các hành động không được phép
6. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

7. Thông tin bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại ứng dụng có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và đảm bảo

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. Ứng dụng không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng ứng dụng do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Ứng dụng chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại ứng dụng. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

9. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng ứng dụng này sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

TÔI ĐÃ ĐỌC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Phiên bản 1.2, ngày 13/8/2021

Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh