SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Khai báo y tế điện tử

Tuân thủ 5K và các hướng dẫn của Bộ y tế về kiểm soát dịch Covid 19

LIÊN HỆ HỖ TRỢ 1022

Chọn nơi đến

Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam
và có thể bị xử lý hình sự

Đăng ký thông tin nhận hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe F0 cách ly tại nhà

tính năng nổi bật

Một số tính năng nổi bật của ứng dụng
Khai Báo Y Tế Điện Tử

Tải ứng dụng

Tìm ứng dụng Y tế HCM trên Google Play và Apple Store.

Quét QR code tải ứng dụng
để tiện sử dụng hơn

Hướng dẫn F0 khai báo sức khoẻ tại nhà

Đề nghị quý vị khai báo trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin của mình